Na medycznym podium

Na medycznym podium


Prof. dr hab. Jacek Kubica wraz z zespołem badaczy otrzymał dofinansowanie w konkursie Agencji Badań Medycznych. Konkurs zakłada wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych.

Agencja Badań Medycznych ogłosiła pierwszy konkurs na realizacje projektów badawczo-naukowych. Inicjatywy dotyczą badań klinicznych z różnych obszarów medycyny. Na ten cel zaplanowano 100 mln zł dofinansowania. Ogłoszony przez ABM konkurs to dotychczas pierwsze tak duże wsparcie dla niekomercyjnych badań klinicznych w skali całej Europy Środkowo-Wschodniej. 

Spośród 78 wniosków, z których 77 zostało poddanych ocenie merytorycznej, projekt zespołu prof. Jacka Kubicy pt. „Evaluation of safety and efficacy of two ticagrelor-based de-escalation antiplatelet strategies in acute coronary syndrome: the randomized, multicenter, double-blind ELECTRA RCT study” uzyskał 179 punktów i znalazł się na trzeciej pozycji listy rankingowej. Otrzyma 18 822 037,50 zł wsparcia. Jednocześnie dwa inne projekty, których partnerem jest zespół badawczy prof. Kubicy, także uzyskały finansowanie. Łącznie dotacje otrzyma 28 projektów.

Mając na uwadze ogromne zapotrzebowanie na podejmowanie niekomercyjnych badań klinicznych oraz wysoki poziom naukowy konkursu Prezes Agencji Badań Medycznych podjął decyzję o podniesieniu  pierwotnej alokacji konkursu ze 100 mln zł do 
462 997 769,97 zł.