Stypendia Rektora za publikacje

Stypendia Rektora za publikacje


JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 140 punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich autorami są pracownicy naukowi z Collegium Medicum UMK:

1. Prof. dr hab. Mariusz Wysocki (udział 50%), dr Andrzej Kołtan (udział 50%) z Wydziału Lekarskiego;

2. Dr Magdalena Nowaczewska (udział 80%), dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział 10%), lek. Stanisław Osiński (udział 5%), prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak (udział 5%) z Wydziału Lekarskiego;

3. Dr Adam Wiśniewski (udział 80%), dr Joanna Sikora (udział 5%), lek. Agata Sławińska (udział 5%), dr Aleksandra Karczmarska-Wódzka (udział 2%), dr hab. Zbigniew Serafin, prof. UMK (udział 3%) z Wydziału Lekarskiego;

4. Prof. dr hab. Alina Borkowska (udział 40%), dr hab. Maciej Bieliński, prof. UMK (udział 57%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz prof. dr hab. Roman Junik (udział 1%), dr Anna Kamińska (udział 1%); z Wydziału Lekarskiego;

5. Prof. dr hab. Jan Styczyński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego;

6. Prof. dr hab. Jacek Michałkiewicz (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego;

7. Dr hab. Tomasz Nowikiewicz, prof. UMK (udział 80%), dr Ewa Śrutek (udział 5 %), dr Iwona Głowacka-Mrotek (udział 5 %), mgr Magdalena Tarkowska (udział 5 %), prof. dr hab. Wojciech Zegarski (udział 5%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu;

8. Dr Piotr Adamski (udział 70%), dr Joanna Sikora (udział 1%), lek. Piotr Niezgoda (udział 1%), dr Tomasz Fabiszak (udział 1%),  dr Małgorzata Ostrowska (udział 1%), dr Aleksandra Karczmarska-Wódzka (udział 1%), dr hab. Eliano Pio Navarese, prof. UMK  (udział 1%), prof. dr hab. Jacek Kubica (udział 1%) z Wydziału Lekarskiego oraz dr hab. Katarzyna Buszko (udział 23 %) z Wydziału Farmaceutycznego;

9. Dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK (udział 50%), prof. dr hab. Ryszard Oliński (udział 30%), dr Marta Starczak (udział 20%) z Wydziału Farmaceutycznego;

10. Dr Iwona Głowacka Mrotek (udział 40%), mgr Magdalena Tarkowska (udział 40%), dr hab. Tomasz Nowikiewicz, prof. UMK (udział 4%), dr Michał Jankowski (udział 4%), dr Magdalena Mackiewicz-Milewska (udział 4%), prof. dr hab. Wojciech Hagner (udział 4%), prof. dr hab. Wojciech Zegarski (udział 4%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu;

11. Dr Karol Jaroch (udział 70%), dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK (udział 30%) z Wydziału Farmaceutycznego;

12. Dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK (udział 100 %) z Wydziału Nauk o Zdrowiu;

13. Mgr Natalia Piekuś-Słomka (udział 50%), dr hab. Renata Mikstacka, prof. UMK (udział 40%), dr Joanna Ronowicz (udział 5%), prof. dr hab. Stanisław Sobiak (udział 5%) z Wydziału Farmaceutycznego;

14. Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK (udział 50%) z Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. Jacek Kubica (udział 50%) z Wydziału Lekarskiego;

15. Dr hab. Iwona Świątkiewicz, prof. UMK (udział 93,75%) z Wydziału Lekarskiego;

16. Prof. dr hab. Jacek Kubica (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego;

17. Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż - Sypniewska (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego.