Nursing Now - 2020 rokiem Pielęgniarek i Położnych

Nursing Now - 2020 rokiem Pielęgniarek i Położnych

5 lutego 2020r. Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało kampanię Nursing Now w Polsce, w której wzięli udział studenci pielęgniarstwa i położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz pracownicy przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego: dr hab. Anna Andruszkiewicz i dr Alicja Marzec.

2020 rok został ogłoszony przez WHO we współpracy z Międzynarodową Radą Pielęgniarek i Międzynarodową Radą Położnych - Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki  i Położnej. Nursing Now to trzyletnia globalna kampania prowadzona we współpracy z Międzynarodową Radą Pielęgniarek i Światową Organizacją Zdrowia w ramach programu Burdett Trust for Nursing. Ma ona na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie statusu i prestiżu zawodu pielęgniarki. Działalność Nursing Now koncentruje się na 5 głównych obszarach:

·         Zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym bardziej znaczącego głosu w kształtowaniu polityki zdrowotnej;
·         Zachęcanie do większych inwestycji w personel pielęgniarski;
·         Zachęcanie do delegowania większej liczby pielęgniarek na stanowiska kierownicze;
·         Zachęcanie do badań, które pomagają ustalić, w jakich obszarach medycyny pielęgniarki i położne mogą mieć największy wpływ,
·         Dzielenie się przykładami najlepszych praktyk pielęgniarskich i położniczych.

W czasie inauguracji kampanii Nursing Now studentki oraz studenci pielęgniarstwa i położnictwa przedstawili 20 marzeń dotyczących zawodu pielęgniarki i położnej. Wśród nich były m.in.: „Moim marzeniem jest zostanie specjalistką w dziedzinie, na którą się zdecyduję i być bardzo dobrą w swojej pracy", „Chciałbym, aby mężczyźni w pielęgniarstwie stali się normą, a nie wyjątkiem" oraz „Chciałabym, aby społeczeństwo widziało w pielęgniarkach i pielęgniarzach specjalistów, którzy znają się na tym co robią".

 fot. nadesłane

Kampania Nursing Now w Polsce Kampania Nursing Now w Polsce
Kampania Nursing Now w Polsce Kampania Nursing Now w Polsce