Bydgoszczanie Stulecia

Bydgoszczanie Stulecia

W honorowym gronie mieszkańców naszego miasta, wyróżnionych tytułem Bydgoszczan Stulecia, znalazło się trzech naukowców związanych z Collegium Medicum UMK. Nazwiska zasłużonych dla Bydgoszczy zostały wyróżnione w trakcie Gali z okazji 100-lecia powrotu Bydgoszczy do Polski, która 20 stycznia odbyła się w Filharmonii Pomorskiej.

W gronie Bydgoszczan Stulecia znaleźli się:

Prof. Jan DomaniewskiProf. Jan Domaniewski ( 1928 - 2009 ), założyciel i pierwszy rektor Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, profesor nauk medycznych, patomorfolog, doktor honoris causa Alma Mater. Od 1975 r. kierownik  zamiejscowego Oddziału Wydziału Lekarskiego filii AMG w Bydgoszczy. Od 1979 r. pełnił funkcję dziekana II Wydziału Lekarskiego. W 1984 r. doprowadził do utworzenia Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Czterokrotny Rektor Uczelni. Wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy (1984-2008). Od 2008 r. pracował w Zakładzie Patologii Nowotworów i Patomorfologii Collegium Medicum UMK. Członek Polskiego Towarzystwa Patologów Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Związku Powstańców Warszawskich w Bydgoszczy. 

Prof. Zygmunt MackiewiczProf. Zygmunt Mackiewicz ( 1931 – 2015 ), współtwórca Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, profesor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej, doktor honoris causa UMK. Prof. Zygmunt Mackiewicz będący jednym z twórców Akademii Medycznej przez ponad dwadzieścia lat kierował Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Jego ścieżka zawodowa wypełniona była licznymi sukcesami w zakresie organizacji służby zdrowia regionu kujawsko–pomorskiego. W ostatnim okresie aktywności zawodowej jako emerytowany profesor,  był pracownikiem II Katedry Kardiologii w Zakładzie Klinicznych Podstaw Fizjoterapii Collegium Medicum UMK.

prof. Marek HaratProf. Marek Harat - neurochirurg, profesor nauk medycznych, pracownik naukowy w Katedrze Neurochirurgii i Neurologii Collegium Medicum UMK. Kierownik Kliniki Neurochirurgii szpitala wojskowego w Bydgoszczy, pułkownik rezerwy. Autor szeregu publikacji oraz nowatorskich zabiegów neurochirurgicznych (również psychochirurgicznych), w tym związanych z głęboką stymulacją mózgu. Laureat Bydgoskich Autografów.


Galeria zdjęć z uroczystej gali dostępna jest na stronie Expressu Bydgoskiego >>


Foto. archiwum Collegium Medicum, https://www.10wsk.mil.pl/