VII Ogólnopolska Olimpiada “Język angielski w naukach medycznych”

VII Ogólnopolska Olimpiada “Język angielski w naukach medycznych”


Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie “Język angielski w naukach medycznych”. W Olimpiadzie mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków Collegium Medicum UMK z wyłączeniem studentów studiujących w języku angielskim.  


Olimpiada składa się z dwóch etapów:


I etap – eliminacje, 14 marca 2020 r. godz. 10.00

Wydziałowy Zespół Naukowo-Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej, Collegium Medicum UMK

Bydgoszcz, ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, budynek audytoryjny (Biblioteki Medycznej)

II etap – finał, odbędzie się 16 maja 2020 r. o godzinie 10:00 w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ulicy Marcelińskiej 27 w Poznaniu.

ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w Olimpiadzie, należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w Sekretariacie Wydziałowego Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Lingwistyki Stosowanej Collegium Medicum UMK (budynek audytoryjny, p. 28) do 10 lutego 2020 r. do godz 12.00.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: http://sjo.ump.edu.pl/aktualnosci/olimpiada-jezyk-angielski-w-naukach-medycznych

Formularz zgłoszeniowy jest również dostępny w Sekretariacie Wydziałowego Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Lingwistyki Stosowanej Collegium Medicum UMK (budynek audytoryjny, p. 28) 

pdfZaproszenie260.38 KB

pdfRegulamin419.15 KB

pdfFormularz zgłoszeniowy139.2 KB