Kurs dla pielęgniarek i położnych

Kurs dla pielęgniarek i położnych

 

Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych ogłasza nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na szkolenia odbywają się przez platformę SMK (System Monitorowania Kształcenia). Więcej informacji https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w zakładce Pomoc.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 08/09 luty 2020 rok.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Zakładu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek: e-mail: zkpodyppiel@cm.umk.pl,  tel. (52) 585-58-29