Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznane

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznane

7 studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum UMK otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z całego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika UMK wyróżnione zostały aż 33 osoby.
 
Stypendia ministra przyznawane są studentom posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. W roku akademickim 2019/2020 o wsparcie ubiegało się 1106 studentów, do uzyskania stypendium zakwalifikowało się 488 z nich.

Stypendia wypłacane są jednorazowo na okres roku akademickiego. Wysokość wsparcia wynosi 17000 zł.

Lista wszystkich stypendystów >>
 

Stypendyści z CM UMK:

1. Katarzyna Banaszczyk

 

2. Karol Górski

 

3. Patryk Kaczor

 
4. Eryk Wódkiewicz 

 
 

5. Łukasz Zieleniewski

 

6. Maciej Walczak

 

Wszystkim wyróżnionym studentom serdecznie gratulujemy!