Stypendia za publikacje

Stypendia za publikacje

19 grudnia w 2019 r. w Collegium Medicum UMK  odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe. Na liście laureatów znalazło się ponad 70-ciu  naukowców związanych z pracą naukową na  uczelni.

Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. Jacek Manitius wespół z Prorektorem ds. Badań Naukowych, prof. dr hab. Jackiem Kubicą wyróżnili naukowców, którzy uzyskali odpowiednio 200 i 140 pkt. według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Punktację na poziomie 200 pkt. otrzymały publikacje, których autorami są:

prof. dr hab. Jan Styczyński z Wydziału Lekarskiego

dr hab. n. med. Anna Bajek, prof. UMK z Wydziału Lekarskiego 

Kolejne publikacje otrzymały punktację na poziomie 140 pkt. MNiSW.

docLista wszystkich laureatów 37.5 KB

Galeria zdjęć >>