Nagroda na zagranicznej konferencji

Nagroda na zagranicznej konferencji

Mgr Sławomir Kujawski wraz z zespołem z Zakładu Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, działającego przy Katedrze Higieny, Epidemiologii i Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego otrzymał nagrodę za 3 miejsce uzyskane za poster na zagranicznej konferencji naukowej „1st Meeting on Chronic Fatigue in Immune-mediated disorders" organizowanej w Charité Fatigue Center w Berlinie.

Poster prezentował wyniki z jednego z badań przeprowadzonych przez zespół prowadzony przez dr hab. Pawła Zalewskiego, prof. UMK. Wyniki te dotyczyły wpływ terapii opartej o program wysiłku fizycznego na funkcje poznawcze u pacjentów cierpiących na Zespół Przewlekłego Zmęczenia (Chronic Fatigue Syndrome – CFS).

  Mgr Sławomir Kujawski Foto. archiwum prywatne