Transfer mikrobioty jelitowej - stara/nowa metoda leczenia

Transfer mikrobioty jelitowej - stara/nowa metoda leczenia

 
 4 grudnia br. o godz. 18:00 zapraszamy osoby zainteresowane poszerzaniem medycznych horyzontów na wykład dr. Krzysztofa Czyżewskiego pt. „Transfer mikrobioty jelitowej - stara/nowa metoda leczenia” w ramach cyklu ogólnodostępnych wykładów popularnonaukowych „Medyczna Środa”.


Przeszczepienie mikrobioty jelitowej, jest metodą leczenia stosowaną w terapii wielu chorób, tam gdzie leczenie farmakologiczne jest już nieskuteczne. Zabieg jest przez wielu uważany za kontrowersyjny, gdyż polega na przeniesieniu zawiesiny oczyszczonego kału od zdrowego, przebadanego dawcy do wymagającego leczenia biorcy. Pierwsze informacje na temat pochodzą z Chin sprzed kilku tysięcy lat. Obecnie metoda ta jest złotym standardem leczenia opornych/nawrotowych postaci zakażenia przewodu pokarmowego o etiologii Clostridium  dificille (Clostridioles dificille). W jakich innych schorzeniach ta metoda leczenia może mieć zastosowanie?

Na wykład zapraszamy do budynku Wydziału Farmaceutycznego (ul. dr. A. Jurasza 2 w Bydgoszczy) do auli 35 mieszczącej się na parterze.

Spotkanie rozpocznie się o 18:00. 

Zapraszamy serdecznie !


Wszystkie propozycje z XXVI edycji dostępnę są na stronie >>

 

  Medyczna Środa 26 baner