Prestiżowy grant

Prestiżowy grant


Dr. hab. Paweł Zalewski prof. UMK, kierownik Zakładu Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego CM UMK wraz z naukowcami z Oxford University (Wielka Brytania) dr Karl Morten oraz dr Tiffany Lodge uzyskali prestiżowy grant ufundowany przez ME Association na prowadzenie badań w obszarze zespołu przewlekłego zmęczenia (ME/CFS), pt. Investigating factors present in plasma that modulate mitochondrial function in patients in ME/CFS

ME Association to największa i najważniejsza organizacja w Wielkiej Brytanii, która wspiera badania naukowe nad zagadnieniami związanymi z diagnostyką oraz leczeniem ME/CFS. Uzyskany grant umożliwi naukowcom kontynuację badań nad występowaniem związku pomiędzy objawami klinicznymi a dysfunkcją mitochondriów u osób z rozpoznawaniem ME/CFS.

pdfLetter_of_award_MEA_-KM-TK_PZ_factors_in_the_blood.pdf307.47 KB

Więcej informacji: https://www.meassociation.org.uk/