Wampiriada w CM

Wampiriada w CM

13 listopada  2019r. IFMSA - Poland przy współpracy z NZS CM UMK zapraszają na Wampiriadę. W godz. 8:00 – 13:00 studenci będą oczekiwali na tych, którzy zdecydują się oddać krew na rzecz potrzebujących.

Wampiriada jest cyklicznym projektem organizowanym przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w naszym województwie. Głównym celem Wampiriady jest uświadamianie innych, jak wiele mogą zrobić dla drugiego człowieka poprzez oddawanie krwi czy szpiku kostnego. Akcja zakłada nie tylko zebranie jak największej ilości krwi, lecz także promowanie szeroko pojętej idei dobroczynności  i zdrowego trybu życia. Wampiriada pokazuje, że poprzez honorowe krwiodawstwo dajemy innym bezcenny dar, niejednokrotnie w postaci życia.

Do oddania krwi zapraszamy do Budynku Biblioteki Medycznej s.10. przy ul. Curie- Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy.