Godziny rektorskie

Godziny rektorskie


Decyzją JM Rektora 31 października na UMK będzie w całości dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Godziny rektorskie będą obowiązywać zarówno w kampusie toruńskim, jak i bydgoskim.

Organizacja roku akademickiego 2019/2020