Międzynarodowy sukces doktorantów z Wydziału Farmaceutycznego

Międzynarodowy sukces doktorantów z Wydziału Farmaceutycznego


W dniach 22-26 września br. w austriackim Salzburgu odbyła się międzynarodowa konferencja MSACL 2019 EU 6th European Congress & Exhibition poświęcona zastosowaniu spektrometrii mas w badaniach klinicznych. W spotkaniu wzięło udział 580 uczestników z 45 krajów, prezentując swoje badania w formie 156 posterów naukowych oraz 106 wystąpień. Collegium Medicum reprezentowało 6 osób. Wśród nagrodzonych uczestników znaleźli się doktoranci z Wydziału Farmaceutycznego, którzy zdobyli łącznie 3 nagrody:

mgr Iga Stryjak, pracownik Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej, prezentująca pracę pod tytułem „Solid Phase Microextraction (SPME) in Kidney Examination – LC-MS/MS-based Identification of Potentially Significant Metabolites in Graft Quality Assessment” otrzymała nagrodę za najlepszy plakat zjazdowy oraz nagrodę za najlepsze wystąpienie podczas sesji krótkich wystąpień ustnych Lightning Talk.

Autorzy: Iga Stryjak, Natalia Warmuzińska, Kamil Łuczykowski, Matyas Hama, Markus Selzner, Barbara Bojko

Badania finansowane z grantu NCN OPUS 2017/27/B/NZ5/01013.

mgr Łukasz Sobczak, pracownik Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej, otrzymał nagrodę za najlepsze wystąpienie podczas sesji krótkich wystąpień ustnych Lightning Talk za pracę pod tytułem „New Solutions Applied in Oral Fluid Drug Testing: Fine-Tuning and Optimization of the SPME-LC-MS Method”.

Autorzy: Łukasz Sobczak, Barbara Bojko, Krzysztof Goryński

Badania finansowane z grantu NCBR LIDER/44/0164/L-9/NCBR/2018.

Strona internetowa konferencji >>foto. dr Krzysztof Goryński, mgr Iga Stryjak

  Międzynarodowy sukces doktorantów z Wydziału Farmaceutycznego foto 1 Międzynarodowy sukces doktorantów z Wydziału Farmaceutycznego foto 2  


Międzynarodowy sukces doktorantów z Wydziału Farmaceutycznego dyplom 1 - Ł. Sobczak Międzynarodowy sukces doktorantów z Wydziału Farmaceutycznego dyplom 2 - I. Stryjak Międzynarodowy sukces doktorantów z Wydziału Farmaceutycznego dyplom 3 V - I. Stryjak