Rak piersi – raport patomorfologiczny GPS-em klinicysty

Rak piersi – raport patomorfologiczny GPS-em klinicysty


23 października br. o godz. 18:00 zapraszamy osoby zainteresowane poszerzaniem medycznych horyzontów na wykład dr Ewa Śrutek pt. „Rak piersi – raport patomorfologiczny GPS-em klinicysty” w ramach cyklu ogólnodostępnych wykładów popularnonaukowych „Medyczna Środa”.


Rak gruczołu piersiowego jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce i na całym świecie. Dzięki ogromnym postępom w diagnostyce i leczeniu, obserwuje się znaczne wydłużenie czasu przeżycia chorych na raka gruczołu piersiowego. U podstaw tego zjawiska leży prawidłowa diagnostyka patomorfologiczna, która standardowo obejmuje ocenę ekspresji receptorów estrogenowych, progesteronowych, HER2 oraz markera proliferacji Ki67. Raport patomorfologiczny leży u podstaw doboru właściwego leczenia u chorych. Decyzje o postępowaniu z pacjentem z rakiem piersi zapadają w interdyscyplinarnym zespole Breast Unit Cancer, który działa w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Na wykład zapraszamy do budynku Wydziału Farmaceutycznego (ul. dr. A. Jurasza 2 w Bydgoszczy) do auli 35 mieszczącej się na parterze.

Spotkanie rozpocznie się o 18:00. 

Zapraszamy serdecznie❗️ 


Wszystkie propozycje z XXVI edycji dostępnę są na stronie
>>

  Medyczna Środa 26 baner