Zaproszenie do udziału w badaniach

Zaproszenie do udziału w badaniach

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Collegium Medicum UMK zaprasza do udziału w badaniu „Związek odczuwania głodu alkoholu i głodu przedposiłkowego przez osoby leczone odwykowo z powodu uzależnienia od alkoholu z wybranymi cechami obrazu klinicznego i stanu odżywienia oraz z polimorfizmami genów”.

Pracownicy naukowi rekrutują grupę kontrolną mężczyzn w wieku 23-64 lata.

Kryteria włączenia do badań to: 2 tygodnie abstynencji alkoholowej przed badaniem, brak chorób wątroby i cukrzycy, niepalenie tytoniu.

Kryteria wykluczenia: studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu, uzależnienie od substancji psychoaktywnych

Przebieg badań: pomiar składu ciała metodą impedancji wagą Tanita (wynik omówiony na miejscu, z możliwością wydruku lub przesłania na e-mail), pobranie krwi do probówki 6 ml – na badania biochemiczne,  na czczo, rano między 7.00-9.30, pobranie wymazu wymazówką, ze śluzówki policzka do badań genetycznych, wypełnienie kwestionariuszy.

Kontakt z osobą wykonującą badanie: czarneckidamian@cm.umk.pl

Miejsce badania: Oddział Leczenia Uzależnień, segment c,  I piętro, Klinika Psychiatrii, ul. M. Curie Skłodowskiej 9, Bydgoszcz.

Bliższe informacje dotyczące badania, przygotowania do badań w kontakcie e-mailowym

Zgodę na badania uzyskano z Komisji Bioetycznej Collegium Medicum KB 692/2017

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji >>