HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Studenci pierwszego roku studiów I stopniaII stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są (pdfZarządzenie nr 12 Rektora UMK z dnia 7 lutego 2019 r.269.59 KB) do rozwiązania Testu Diagnostycznego z Języka Obcego na platformie Moodle →Wydział Lekarski / Zakład Lingwistyki Stosowanej w terminie do 27 października 2019 r.

Celem testu jest określenie poziomu zaawansowania z języka obcego. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach z języka obcego jest wykonanie testu diagnostycznego.

W przypadku niezaliczenia testu diagnostycznego student jest zobligowany do dodatkowej nauki, aby w dniu rozpoczęcia zajęć z języka obcego (drugi semestr) wykazać się znajomością języka obcego na poziomie co najmniej B1. 

Testy z języka angielskiego będą aktywne od 15 do 27 października 2019 r.
Testy z języka francuskiego będą aktywne od 18 do 27 października 2019 r. 
Testy z języka niemieckiego będą aktywne od 21 października do 15 listopada 2019 r.