Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Od 7 do 31 października 2019 r. trwać będzie druga tura  rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus + w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20. Aby wziąć w niej udział należy złożyć komplet dokumentów w Dziale Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM, ul. Jagiellońska 13, budynek A, pokój 20 (wejście od ul . 3-ego maja).


1. Wypełniony i podpisany wniosek online w wersji wydrukowanej (samo wypełnienie wniosku online nie jest 'złożeniem wniosku').

2. Zaświadczenie (z dziekanatu) o uzyskanej średniej ze wszystkich zakończonych etapów studiów (wraz z ocenami niedostatecznymi).

3. Przystąpić do egzaminu językowego / dostarczyć stosowne zaświadczenie lub certyfikat.


Szczegóły dotyczące terminów egzaminów językowych wkrótce na naszej stronie!

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej

Masz pytania? Zadzwoń (52) 585 3337, napisz aleksandra.laskowska@cm.umk.pl lub przyjdź do naszego biura na Jagiellońskiej!

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 października 2019 r. godz. 14:00.

Flaga EU