Wystawa prac konkursu architektonicznego

Wystawa prac konkursu architektonicznego

Collegium Medicum UMK rozstrzygnęło „Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy i przeniesienie autorskich praw majątkowych do niej na zamawiającego”.
Uroczyste otwarcie wystawy prac konkursowych odbędzie się z początkiem października. Prace będzie można obejrzeć  w dniach 7 do 25 października 2019r. w godz. 8:00-17:00 w budynku A Collegium Medicum przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy.
Celem konkursu było stworzenie koncepcji bazy naukowo - dydaktycznej CM UMK i opracowanie zagospodarowania terenu wraz z częścią parkową. Nowa baza uczelniana Collegium Medicum będzie mieściła się na terenach należących do Uniwersytetu, zlokalizowanych na obszarze pomiędzy ulicami: A. Jurasza, Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, M. Curie - Skłodowskiej i Al. Powstańców Wielkopolskich.
mgr inż. arch. Artur Klimczak –II Nagroda mgr inż. arch. Rafał Stemporowski –III Nagroda ex-aequo Jakub Gorzka Jacek Jozekowski III Nagroda ex aequo