Pomoc dla transplantacji szpiku na Ukrainie

Pomoc dla transplantacji szpiku na Ukrainie

Prof. Jan Styczyński z Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii w dniach 27-28 września uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Kijowie na zaproszenie lekarzy ze Szpitala Kijowskiego Instytutu Matki i Dziecka „Ochmatdyt”, celem wymiany doświadczeń i przygotowań do uruchomienia programu przeszczepień komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych dla pacjentów ukraińskich. Poza Prof. Styczyńskim na zaproszenie strony ukraińskiej udział w spotkaniu wzięli również Prof. Krzysztof Kałwak z Wrocławia i Prof. Katarzyna Drabko z Lublina.

W chwili obecnej na Ukrainie trwają prace nad regulacją prawną takich przeszczepień, a jednocześnie trwa budowa nowego szpitala i oddziałów hematologicznych i transplantacyjnych. W spotkaniu wzięli też udział lekarze z innych ośrodków, w których planuje się uruchomienie oddziałów przeszczepowych (Odessa, Czerkasy, Charków i Dnipropietrowsk). 

W latach 2015-2019 w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Jurasza wykonano przeszczepienie komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych dla ponad 20 dzieci z Ukrainy.

Pomoc dla transplantacji szpiku na Ukrainie foto 1 Pomoc dla transplantacji szpiku na Ukrainie foto 2

Foto. nadesłane