Awanse Profesorskie

Awanse Profesorskie

27 września JM Rektor prof. Andrzej Tretyn wręczył awanse na stanowiska profesora i profesora Uniwersytetu w części bydgoskiej.
Podczas uroczystości nominacje na stanowisko profesora otrzymało 15 osób, z kolei awanse na stanowisko profesora Uniwersytetu - 70.

Wyróżnionym naukowcom składamy serdecznie gratulacje.