Medal Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów da prof. dr hab. Jana Styczyńskiego

Medal Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów da prof. dr hab. Jana Styczyńskiego

12 września 2019 r. prof. dr hab. Jan Styczyński został odznaczony medalem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT) za „szczególne osiągniecia w dziedzinie hematologii i badawcze dokonania, które niejednokrotnie sławiły imię polskiej nauki”.

Wydarzenie miało miejsce podczas uroczystości inauguracji XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Łodzi.


Medal Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów da prof. dr hab. Jana Styczyńskiego