HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Grant dla Biblioteki Uniwersyteckiej UMK

Grant dla Biblioteki Uniwersyteckiej UMK


Biblioteka Uniwersytecka UMK otrzymała Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa nr 853/P-DUN/2019) ze strumienia finansowego na Działalność Upowszechniającą Naukę na dwa projekty:
1. Adaptacja danych naukowych do systemu bibliotecznego nowej generacji i udostępnienie ich w chmurze - realizowany przez Bibliotekę Medyczną Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy;
2. Opracowanie rekordów analitycznych artykułów z czasopism i wydawnictw zwartych będących opracowaniami zbiorowymi powiązanych z pracami naukowymi Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu – realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu; Realizacja grantu: 2019.

Kierownikiem grantu została Dominika Czyżak.