Stypendystka PINC & STEEL

Stypendystka PINC & STEEL

Dr Anna Pyszora, asystent w Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej Collegium Medicum UMK została stypendystką programu PINC & STEEL, który zajmuje się rehabilitacją onkologiczną.

PINC & STEEL to organizacja, która rozwija kompleksowy program wsparcia i rehabilitacji osób dotkniętych każdym rodzajem raka na wszystkich etapach leczenia i powrotu do zdrowia. Organizacja założona w 2005 roku w Nowej Zelandii, obecnie edukuje w zakresie rehabilitacji onkologicznej głównie w Nowej Zelandii, Australii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i RPA. Anna Pyszora jest pierwszą Polką, uczestniczącą w programie!

Serdecznie gratulujemy.

Dr Anna Pyszorafoto: 
https://www.pincandsteel.com/