Stypendia za publikacje dla pracowników Collegium Medicum

Stypendia za publikacje dla pracowników Collegium Medicum

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał jednorazowe stypendium pracownikom naukowym Collegium Medicum UMK reprezentującym Wydział Lekarski, Katedrę i Zakład Histologii i Embriologii, Katedrę i Zakład Patomorfologii Klinicznej oraz Katedrę Medycyny Sądowej.

Stypendia otrzymali:

  • dr Maciej Gagat 
  • dr hab. Dariusz Grzanka 

za wysoko punktowaną publikację naukową: Letter by Gagat and Grzanka regarding article, "Talin-dependent integrin activation regulates VE-cadherin localization and endothelial cell barrier function” opublikowaną w „Circulation Research”.

(wskaźnik Impact Factor: 15.862, punktacja MNiSW: 50)

oraz

  • prof. dr hab. Tomasz Grzybowski

 
za wysoko punktowaną publikację naukową: DNA-based predictive models for the presence of frecklesopublikowaną w Forensic Science International: Genetics”.

(wskaźnik Impact Factor: 4.884, punktacja MNiSW: 45).