Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK

Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK

W dniach 13 i 14 czerwca 2019 roku został przeprowadzony obiektywny strukturalny egzamin kliniczny, będący częścią praktyczną egzaminu kończącego studia dla studentów VI roku kierunku lekarskiego. Egzamin ten odbył się w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum w Bydgoszczy, a został zaprojektowany pod względem merytorycznym i organizacyjnym przez pracowników Zakładu Symulacji Medycznych Wydziału Lekarskiego CM. Obiektywny strukturalny egzamin kliniczny dla studentów VI roku kierunku lekarskiego był przeprowadzany na czterech stanowiskach, na których egzaminowany wykonywał czynności i zadania, składające się na egzamin kliniczny. Przedmiotem pomiaru i oceny były nie tylko umiejętności manualne, ale również wiedza kliniczna,  w tym interpretacja badań oraz zbieranie wywiadu od pacjenta. Do przeprowadzenia obiektywnego strukturalnego egzaminu klinicznego dla studentów VI roku kierunku lekarskiego użyto metod, technik i narzędzi pomiaru o określonej rzetelności, zaś treść poszczególnych zadań została trafnie dobrana i reprezentowała próbę treści klinicznych, które były przedmiotem kształcenia.

W ciągu dwóch dni zostało przeegzaminowanych 217 osób ze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiujących w języku angielskim. Całość egzaminu nadzorował przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab.  Mariusz Wysocki. Zespół egzaminujący w obszarze poszczególnych stanowisk, który wykazał się wysokimi kompetycjami walidacji efektów uczenia się,  stanowiły następujące osoby: lek. Adam Arndt (z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii), dr Przemysław Gałązka (z Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży), dr Aldona Jankowska (z Pracowni Komunikacji w Medycynie), lek. Oleh Matskiv (z Centrum Symulacji Medycznych), lek. Piotr Niezgoda (z Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych), dr Małgorzata Ostrowska (z Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych), lek. Dorota Rutkowska (z Zakładu Symulacji Medycznych WL CM), dr Julita Soczywko (z Zakładu Symulacji Medycznych WL CM), lek. Joanna Wolska  (z Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii).

Doskonałą obsługę administracyjną zapewnili Pracownicy Dziekanatu Wydziału Lekarskiego oraz  Centrum Kształcenia w Języku Angielskim.

Należy podkreślić, że sukces organizacyjny oraz właściwa realizacja zadań egzaminacyjnych zostały osiągnięte dzięki zaangażowaniu i współpracy Pracowników  Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum w Bydgoszczy w osobach: dr Mirosława Felsmann, mgr Zofia Tekień-Jankowska, lek. Oleh Matskiv, lek. Iryna Matskiv, lic. Miłosz Wardziński, inż. Przemysław Jabłoński, inż. Anna Lewandowska,  inż. Michał Wiśniewski, mgr Mikołaj Zawiszewski, inż. Kamil Jabłoński oraz mgr Wojciech Kaczmarek.

Opracowanie: 
Zakład Symulacji Medycznych
Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy

Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 1 Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 2 Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 3 Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 4
Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 5 Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 6 Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 7 Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 8
 Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 9  Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 10  Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 11  Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 12
 Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 13  Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 14  Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 15  Obiektywny Strukturalny Egzamin Kliniczny w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK foto 16

Foto: Kamil Jabłoński, Dorota Rutkowska, Marek Klinger