Dr Marta Podhorecka Przyjacielem Seniorów

Dr Marta Podhorecka Przyjacielem Seniorów

Jest nam bardzo miło poinformować, że dr Marta Podhorecka, pracownik Katedry Geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK, została uhonorowana tytułem Przyjaciel Seniora w konkursie Opiekun Seniora 2018.

Nagrody wręczono 5 czerwca 2019 roku podczas uroczystej gali w siedzibie Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”.

Organizatorami konkursu jest
portal „Czas dla Seniora” oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.

Ideą konkursu Opiekun Seniora 2018 jest wyróżnienie i nagrodzenie wszystkich, którzy zarówno w pracy zawodowej, jak i w bezinteresownych działaniach wolontaryjnych wspierają osoby starsze. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Domów Opieki, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Zdrowia oraz Fundacji.

Dr Marta Podhorecka została doceniona za swoją pracę naukową poświęconą zagadnieniom z zakresu geriatrii oraz szereg działań mających na celu poprawę wiedzy i edukacji zdrowotnej seniorów.

Serdecznie gratulujemy!

Dr Marta Podhorecka Przyjacielem Seniorów - foto 1 Dr Marta Podhorecka Przyjacielem Seniorów - foto 2

Foto. archiwum prywatne / https://czasdlaseniora.pl/