Stypendia za publikacje dla pracowników Collegium Medicum

Stypendia za publikacje dla pracowników Collegium Medicum

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał jednorazowe stypendium pracownikom naukowym Collegium Medicum UMK reprezentującym Wydział Farmaceutyczny, Katedrę Farmakodynamiki Farmakologii Molekularnej oraz Wydział Lekarski, Katedrę Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

Stypendia otrzymali:

  • dr hab. Barbara Bojko 
  • dr Krzysztof Goryński
  • mgr Paulina Goryńska 

za wysoko punktowaną publikację naukową: Predictor parameters of liver viability during porcine normothermic ex-situ liver perfusion in a model of liver transplantation with marginal grafts” opublikowaną w „American Journal of Transplantation”.

(Impact Factor: 6.493, punktacja MNiSW: 50)

oraz 

  • prof. dr hab. Jan Styczyński

 
za wysoko punktowaną publikację naukową: „Management of adenovirus infection in patients after haematopoietic stem cell transplantation: state-of-the-art and real-life current approach” opublikowaną w „Reviews in Medical Virology”.

(Impact Factor: 5.034, punktacja MNiSW: 45).