Wrażliwość osobista – istotny lecz niemy czynnik w komunikacji w medycynie

Wrażliwość osobista – istotny lecz niemy czynnik w komunikacji w medycynie

Podczas wykładu, profesor Pål Gulbrandsen podejmie się odpowiedzi na pytanie dlaczego komunikacja na linii lekarz-pacjent często nie uwzględnia aspektów istotnych dla podejmowania decyzji w medycynie i wyników leczenia. Przytoczy on konkretne przykłady ilustrujące znaczenie wrażliwości, siły, zaufania, szacunku, wstydu czy autonomii relacyjnej dla zrozumienia dialogu klinicznego.

O wykładowcy:

Pål Gulbrandsen pracował jako lekarz pierwszego kontaktu, specjalista z zakresu zdrowia publicznego oraz pracownik naukowy Uniwersytetu w Oslo badający zagadnienia związane ze służbą zdrowia. Jego badania obejmują szeroką problematykę, jednak przez ostatnie dziesięć lat skupiały się głównie na komunikacji klinicznej i podejmowaniu decyzji w medycynie. Kształcić się w dziedzinie epidemiologii i statystyki medycznej, jednak znaczna część jego badań opiera się na różnorodnych metodach jakościowych, co jest wynikiem długoletniej współpracy z psychologami, socjologami, antropologami, etykami, filozofami i lingwistami. Zaowocowało to poszerzeniem wiedzy z zakresu metod poprawy jakości. Profesor Gulbrandsen nauczał komunikacji klinicznej w kilku krajach oraz podczas różnych konferencji międzynarodowych. Opublikował łącznie ponad 100 prac oryginalnych, jeden podręcznik z komunikacji klinicznej oraz ponad 50 artykułów redakcyjnych i komentarzy.

Paul Gulbrandsen

 Informacje o organizatorach:

Dziekan Wydziału Lekarskiego CM UMK dr hab. n. med. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

Pracownia Komunikacji w Medycynie WL CM UMK

 Współorganizatorzy:

Zakład Lingwistyki Stosowanej CM UMK

Centrum Kształcenia w Języku Angielskim CM UMK

 WYKŁAD OTWARTY

25.05.2019  / godz.  16:00

sala wykładowa A019 budynek dydaktyczny patomorfologii


WYKŁAD PROWADZONY BĘDZIE W JĘZYKU ANGIELSKIM!