Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych”

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych”

 

Plakat konkurs forograficzny jpg 2019

dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w Bydgoszczy

oraz

studentów i pracowników Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK

VII edycja, 2019 rok

Szanowni Państwo, ponownie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Niezwykły świat roślin leczniczych”. Na fotografie, które prezentują piękno roślin, zarówno tych dziko rosnących jak i uprawianych na polach, w ogrodach bądź na parapecie, a dodatkowo wpływających na poprawę naszego zdrowia i urody oczekujemy do 26 maja 2019 r.  

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: "Uczniowie LO" i "Studenci i Pracownicy CM UMK". Nagrody to kosmetyki naturalne ufundowane przez drogerię Super-Pharm oraz albumy o tematyce przyrodniczej, ufundowane przez Lasy Państwowe i inne instytucje.

Organizatorem konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Botaniki Farmaceutycznej, działające przy Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej. Honorowy patronat nad konkursem objął Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. Stefan Kruszewski.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 7 czerwca br. Szczegóły konkursu zamieszczone są docw regulaminie 355.5 KB

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać maksymalnie 3 zdjęcia na adres: rosliny.lecznicze.konkurs@gmail.com. Fotografie muszą być w formacie JPG i wielkości od 1,5 do 6 MB (nie mogą być panoramiczne i z naniesioną datą). Zdjęcia należy przesyłać w oddzielnych plikach, wpisując tytuł e-maila: Konkurs fotograficzny. Zgłaszane fotografie nie mogły brać wcześniej udziału w żadnym innym konkursie fotograficznym.

W nazwach przesyłanych plików (zdjęć) należy zamieścić: nazwisko i imię autora oraz numer zdjęcia.
 W dodatkowym załączniku należy zamieścić autorskie podpisy poszczególnych zdjęć oraz następujące dane:

- Uczniowie: imię i nazwisko, nazwę i numer szkoły, klasę, e-mail, nr telefonu.

- Studenci: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, e-mail, nr telefonu.

- Pracownicy: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, nazwę katedry/jedn. administracyjnej, e-mail, nr telefonu.

Przesyłając prace należy pamiętać o przesłaniu docxzgody na przetwarzanie danych osobowych17.64 KB