Stypendia za publikację

Stypendia za publikację

Stypendia otrzymali:

  • dr hab. Barbara Bojko 
  • dr Wojciech Filipiak 

 

za wysoko punktowaną publikację naukową: „SPME in clinical, pharmaceutical, and biotechnological research: how far are we from daily practice?” opublikowaną w „TrAC-Trends in Analytical Chemistry”, (wskaźnik Impact Factor: 7.030, punktacja MNiSW: 50).