II Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa

II Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-DanlosaW imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy Państwa do udziału w konferencji “II Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa”, która została objęta honorowym patronatem Prorektora ds. Collegium Medicum oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC).

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz opieki społecznej. Wykładowcy oraz goście konferencji zaprezentują aktualne zagadnienia związane z zespołem Ehlersa-Danlosa. 
termin:

6  kwietnia 2019 r.
miejsce:

Collegium Medicum UMK
Bydgoszcz, ul. M. Curie Skłodowskiej 9
budynek dydaktyczny patomorfologii, I piętro, sala 209
(w kompleksie budynków Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza)

więcej informacji >>