HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Sukces studenta kierunku lekarskiego

Sukces studenta kierunku lekarskiego

Jędrzej Wierzbicki, student 3 roku kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK zajął pierwsze miejsce za zaprezentowaną pracę w sesji konkursowej podczas konferencji "Najnowsze osiągnięcia Chirurgii", która odbyła się 8 i 9 marca w Poznaniu. Student na Konferencji reprezentował Interdyscyplinarne Międzynarodowe Koło Chirurgii Onkologicznej i Innowacyjnych Technik Chirurgicznych działające przy Pracowni Chirurgii Małoinwazyjnej i Eksperymentalnej -kierujący - dr n. med. Maciej Nowacki. Koło naukowe działa przy Katedrze Chirurgii Onkologicznej prowadzonej przez Profesora Wojciecha Zegarskiego i mieszczącej się w Centrum Onkologii w Bygdgoszczy.

Podczas konferencji student zaprezentował pracę pod tytułem "Dootrzewnowa chemioterapia podciśnieniowa aerozolem (PIPAC) u pacjenta z lokalnie zaawansowanym rakiem żołądka i przerzutami do otrzewnej". Praca dotyczyła zastosowania innowacyjnej techniki podaży leku wprowadzonej i stosowanej w Klinice Prof. W. Zegarskiego od 2017 roku. Opis tego przypadku rywalizował z pracami poruszającymi między innymi zagadnienia chirurgii naczyniowej, twarzowo-szczękowej czy transplantologii prezentowanymi przez przedstawicieli ośrodków akademickich i klinicznych.

Jędrzej Wierzbicki jest przewodniczącym Koła Naukowego i aktywnie uczestniczy przy wsparciu kierownika Katedry i Kliniki oraz opiekuna w aktywnościach klinicznych i naukowych Oddziału i Pracowni.

foto: Maciej Nowacki

Sukces studenta kierunku lekarskiego - foto. 1
 Sukces studenta kierunku lekarskiego - foto 2