II miejsce w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną dla Działu Promocji i Informacji CM

II miejsce w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną dla Działu Promocji i Informacji CM

Srebro jest nasze! Szalenie miło jest nam poinformować, że Dział Promocji i Informacji CM zajął II miejsce w  konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną Uczelni –

Genius Universitatis 2019 w kategorii gadżet promocyjny!Magda 2 1Do konkursu zgłosiły się 44 Uczelnie Wyższe, a zakwalifikowało się 111 prac.

Prace konkursowe oceniła kapituła w składzie: prof. nadzw. dr hab. Artur Krajewski, Katarzyna Dragović, Paweł Janas, Artur Jabłoński, Ewa Opach, Jacek Szlak, dr Bianka Siwińska.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas Gali Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2019.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym w pozostałych kategoriach.

Kości zostały rzucone i docenione ;) zwłaszcza za wsparcie działań rekrutacyjnych i promocyjnych. 

dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie