Profesor CM w Radzie Naukowej PAN

Profesor CM w Radzie Naukowej PAN

Prof. dr hab. Olga Haus, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK została powołana w skład Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej AkademiiZdjcie 4O Nauk na kadencje 2019 – 2022.

Prace prowadzone w Instytucie zmierzają do wyjaśnienia molekularnego podłoża schorzeń uwarunkowanych genetycznie, nowotworów, zaburzeń płodności, chorób autoimmunizacyjnych i zakaźnych. Uzyskiwane wyniki badań poszerzają wiedzę na temat genetycznych uwarunkowań i podatności do rozwoju nowotworów i innych chorób. Badania poza aspektem poznawczym znajdują zastosowanie w diagnostyce i leczeniu chorób m.in. poprzez wykorzystanie komórek macierzystych. W badaniach stosowane są nowoczesne technologie biologii molekularnej łącznie z sekwencjonowaniem nowej generacji oraz techniki cytogenetyczne i immunologiczne.

Więcej informacji:

http://igcz.poznan.pl/instytut/rada-naukowa/