NOWA licencja na STATISTICA 2019/20

NOWA licencja na STATISTICA 2019/20

Collegium Medicum UMK zakupiło program STATISTICA Rozszerzony Pakiet Akademicki w ramach licencji akademickiej typu Site dla wszystkich pracowników i studentów Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Licencja jest ważna do dnia 29 lutego 2020 r.

Każdy użytkownik przed zainstalowaniem oprogramowania powinien wypełnić kartę rejestracyjną zamieszczoną na stronie www.statsoft.pl/Site_License/byE2565cm.php . Informacje
w niej zawarte będą przesyłane do STATSOFT (w celu rejestracji użytkownika) i do administratora licencji (w celu weryfikacji czy dany użytkownik jest osobą uprawnioną do korzystania z programu).
Informacje z tego formularza będą wpływały na adresy jak do tej pory, tzn.: sekretariat.biofarmacja@cm.umk.pl  oraz radoslaw.jaroszewski@cm.umk.pl .

Klucze dystrybuowane są pocztą niebieską oraz na życzenie użytkowników przez  p. Radosława Jaroszewskiego.

Instrukcja użycia kodu przedłużającego (Accesscode)

1. Dla wersji jednostanowiskowej:

1) Na komputerze połączonym z siecią Internet należy uruchomić przeglądarkę internetową i wejść na stronę: https://registration.statsoft.com/update.aspx

2) Na przywołanej stronie Internetowej należy wypełnić formularz (do wypełnienia formularza będzie potrzebny Kod dostępu (Access Code), adres e-mail oraz plik licencji Statistica. Plik licencji nosi nazwę stat.lic i znajduje się w folderze instalacyjnym Statistica – domyślnie jest to folder:

dla Statistica 12.5: C:\Program Files\StatSoft\STATISTICA 12 lub C:\Program Files (x86)\StatSoft\STATISTICA 12.

dla Statistica 13.1: C:\Program Files\Dell\STATISTICA 13 lub C:\Program Files (x86)\Dell\STATISTICA 13.

dla Statistica 13.3: C:\Program Files\Statistica\STATISTICA 13 lub C:\Program Files (x86)\Statistica\STATISTICA 13.

3) Klikamy przycisk Prześlij (Submit). Zaktualizowany plik licencyjny zostanie przesłany na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail wraz z instrukcją, jak zaktualizować Statistica.

2. Dla wersji sieciowej:

1) Na komputerze połączonym z siecią Internet należy uruchomić przeglądarkę internetową i wejść na stronę: https://registration.statsoft.com/update.aspx

2) Na przywołanej stronie Internetowej należy wypełnić formularz (do wypełnienia formularza będzie potrzebny Kod dostępu (Access Code), adres e-mail oraz plik licencji z serwera licencji sieciowej Statistica. Plik licencji nosi nazwę stat.lic i znajduje się na komputerze pełniącym rolę serwera licencji sieciowej Statistica w folderze FLEXlm – domyślnie jest to folder:

dla Statistica 12.5: C:\Program Files\StatSoft\FLEXlm lub C:\Program Files (x86)\StatSoft\FLEXlm.

dla Statistica 13.1: C:\Program Files\Dell\FLEXlm lub C:\Program Files (x86)\Dell\ FLEXlm.

dla Statistica 13.3: C:\Program Files\Statistica\FLEXlm lub C:\Program Files (x86)\Statistica\ FLEXlm.

3) Klikamy przycisk Prześlij (Submit). Zaktualizowany plik licencyjny zostanie przesłany na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail wraz z instrukcją, jak go zastosować na serwerze licencji Statistica.

UWAGA: Kod dostępu może być użyty jedynie dla skojarzonego z nim numeru seryjnego Statistica (jeden raz na każdym komputerze).

Przedłużenie działania Zestawu Plus, Zestawu Skoringowego

a/ Dotyczy programów Statistica 12.5 i 13.1:

Aby przedłużyć działanie Zestawów należy użyć załączonego pliku licencyjnego License.xml (znajdującego się w spakowanym archiwum pod nazwą „Zestawy Analityczne v12.5 i 13.1 .zip” Plik należy skopiować do katalogu, w którym zestaw jest zainstalowany (domyślnie C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne).

Jeżeli po podmianie pliku licencyjnego i uruchomieniu Statistica, Zestawy nadal nie będzie działać, wówczas należy wybrać w Statistica menu Narzędzia -> Makro -> Dodatki (w przypadku wstążki Podstawowe -> Makro -> Dodatki), zaznaczyć "Zestawy Analityczne" i kliknąć "Przeinstaluj".

b/ Dotyczy programów Statistica 13.1 i 13.3:

Aby przedłużyć działanie Zestawów należy użyć załączonego pliku licencyjnego License.xml (znajdującego się w spakowanym archiwum pod nazwą „Zestawy Analityczne v13.1 i 13.3.zip”. Plik należy skopiować do katalogu, w którym zestaw jest zainstalowany (domyślnie C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne). Dodatkowo po podmianie pliku licencyjnego License.xml należy uruchomić oprogramowanie Statistica, w menu wchodzimy np. do Zestaw PLUS -> O programie, w przywołanym oknie klikamy „Wczytaj plik licencji” i wskazujemy plik License.xml zapisany uprzednio w folderze C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne.

Przedłużenie Zestawu Farmaceutycznego: Ocena Stabilności (OS), Przegląd Jakości Produktu (PJP), Profile Uwalniania (PU), Walidacja Procesu (WP), Walidacja Metod Pomiarowych (WMP) (dla 10 stanowisk)

a/ Dla Statistica 12.5 (instalacje Zestawu Farmaceutycznego (OS,PJP,PU,WP,WMP) oparte na plikach licencji *.zfl)

Użytkownicy, którzy przedłużą przy pomocy kodu dostępu działanie wersji Statistica 12.5 mogą przedłużyć działanie Zestawów przy pomocy odpowiedniego pliku licencyjnego o nazwie Nazwa dodatku.zfl . Plik ten należy skopiować do katalogu instalacyjnego tego dodatkowego programu (domyślnie C:\Program Files\StatSoft\Nazwa dodatku). Należy pamiętać, aby z folderu instalacyjnego ww. programu (C:\Program Files\StatSoft\Nazwa dodatku) usunąć poprzedni plik licencyjny (tzn. plik z rozszerzeniem .zfl).

b/ Dla Statistica 13.1 i 13.3 (instalacje Zestawu Farmaceutycznego (PJP, PU, WMP) oparte na plikach licencji *.xml):

Aby przedłużyć działanie programów należy użyć załączonego pliku licencyjnego LicensePharmaLab.xml. Plik należy skopiować do katalogu, w którym znajdował się poprzedni plik licencyjny LicensePharmaLab.xml. Dodatkowo po skopiowaniu pliku licencyjnego LicensePharmaLab.xml należy uruchomić oprogramowanie Statistica, w menu wchodzimy do Zestaw Farmaceutyczny -> O programie, w przywołanym oknie klikamy „Wczytaj plik licencji” i wskazujemy skopiowany przed chwilą plik LicensePharmaLab.xml.

c/ Dla Statistica 13.1 i 13.3 (instalacje Zestawu Farmaceutycznego (OS, WP) oparte na plikach licencji *.zfl):

Użytkownicy, którzy przedłużą przy pomocy kodu dostępu działanie wersji Statistica 13.1, a w zeszłym roku na tej wersji instalowali ZF: Ocena Stabilności i Walidacja Procesu oparte na plikach licencji zfl - mogą przedłużyć działanie Zestawów przy pomocy pliku licencyjnego o nazwie Nazwa dodatku.zfl. Plik ten należy skopiować do katalogu instalacyjnego tego dodatkowego programu (domyślnie C:\Program Files\StatSoft\Nazwa dodatku). Należy pamiętać, aby z folderu instalacyjnego ww. programu (C:\Program Files\StatSoft\Nazwa dodatku) usunąć poprzedni plik licencyjny (tzn. plik z rozszerzeniem .zfl).

NOWE KLUCZE INSTALACYJNE

 Klucze dystrybuowane są pocztą niebieską oraz na życzenie użytkowników przez p. Radosława Jaroszewskiego.

 Uwaga: Statistica w wersji 13 nie jest kompatybilna z Windows XP i 2003 Server. Statistica w wersji 13 może być instalowana na systemie Windows Vista i nowszym, oraz ich odpowiednikach serwerowych.

Użytkownikom korzystającym jeszcze ze Statistica 12.5 na systemach Windows XP i 2003 Server zalecamy przedłużenie działania tej wersji, gdyż instalacja najnowszej wersji Statistica 13 na tych starych systemach nie jest możliwa.

Instalatory można pobrać ze strony cm.umk.pl:

https://www.cm.umk.pl/informacje-dla-pracownikow-cm.html

https://www.cm.umk.pl/studenci/informacje-dla-studentow.html

1.      Statistica 13.3 EN http://informatyka.cm.umk.pl/Statistica133EN.zip

2.      Statistica 13.3 EN64 http://informatyka.cm.umk.pl/Statistica133EN64.zip

3.      Statistica 13.3 PL http://informatyka.cm.umk.pl/Statistica133PL.zip

4.      Statistica 13.3 PL64 http://informatyka.cm.umk.pl/Statistica133PL64.zip

5.      Zestawy analityczne 13.1 http://informatyka.cm.umk.pl/zestawy_analityczne_13_1.zip

6.      Zestawy analityczne 13.3 http://informatyka.cm.umk.pl/zestawy_analityczne_13_3.zip

7.      Zestawy farmaceutyczne 13.1.zip http://informatyka.cm.umk.pl/zestawy_farmaceutyczne_13_1.zip

8.      Zestawy farmaceutyczne 13.3.zip http://informatyka.cm.umk.pl/zestawy_farmaceutyczne_13_3.zip

9.      Walidacja procesu 13.1.zip http://informatyka.cm.umk.pl/walidacja_procesu13_1.zip

10.   Walidacja procesu 13.3.zip http://informatyka.cm.umk.pl/walidacja_procesu13_3.zip

11.   Badania międzylaboratoryjne 13.1.zip http://informatyka.cm.umk.pl/badania_miedzylaboratoryjne13_1.zip

12.   Badania międzylaboratoryjne 13.3.zip http://informatyka.cm.umk.pl/badania_miedzylaboratoryjne13_3.zip

Dodatkowo wszystkie instalatory są dostępne na stronie STATSOFT po wcześniejszym zarejestrowaniu.

Instalator Statistica: https://www.statsoft.pl/zasoby/do-pobrania/zeowb0vrap/ (dostępny po założeniu konta na stronie StatSoft Polska i zalogowaniu).

Wszystkie obecnie realizowane zamówienia na Statistica, w tym przedłużenia, podlegają warunkom właściwym dla produktów TIBCO Software określonym w umowie licencyjnej dostępnej pod adresem https://terms.tibco.com/posts/860956-end-user-license-agreement.

Instalacja Zestawu Plus, Zestawu Skoringowego

Instalację Zestawów należy przeprowadzić z odrębnego instalatora dostępnego na stronie cm.umk.pl lub stronie: https://www.statsoft.pl/zasoby/do-pobrania/zestawy-analityczne-2/ (dostępny po założeniu konta na stronie StatSoft Polska i zalogowaniu). Po instalacji dodatku, podczas uruchamiania programu Statistica należy wskazać plik License.xml . (Plik znajduje się w spakowanym archiwum „Zestawy Analityczne v13.1 i 13.3.zip”).

Instalacja Zestawu Farmaceutycznego: Przegląd Jakości Produktu, Profile Uwalniania, Walidacja Metod Pomiarowych, Ocena Stabilności (dla 10 stanowisk)

 Instalację wyżej wymienionych Zestawów należy przeprowadzić z odrębnego instalatora dostępnego na stronie cm.umk.pl lub stronie https://www.statsoft.pl/zasoby/do-pobrania/zestawy/ . Podczas instalacji należy wskazać załączony plik licencyjny LicensePharmaLab.xml (znajduje się on w spakowanym archiwumZestaw Farmaceutyczny.zip). Plik dostępny dla jednostki, która zapotrzebowała licencję.

Instalacja Zestawu Farmaceutycznego: Walidacja Procesu (dla 10 stanowisk)

 Instalację wyżej wymienionego Zestawu należy przeprowadzić z odrębnego instalatora dostępnego na stronie cm.umk.pl lub na stronie: https://www.statsoft.pl/zasoby/do-pobrania/zestawy/ . Po instalacji należy plik licencyjny *.zfl (znajduje się on w spakowanym archiwumZestaw Farmaceutyczny.zip). Plik dostępny dla jednostki, która zapotrzebowała licencję.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji i pomocy technicznej proszę o kontakt z naszym działem technicznym: e-mail: tech@statsoft.pl, tel. 12 428 43 00.

StatSoft Polska zapewnia pełne spektrum rozwiązań Statistica i ich serwis oraz pełne spektrum usług związanych z analizą danych w tym usługi szkoleniowe, konsultingowe, analityczne.