COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Stypendium JM Rektora za wysoko punktowaną publikację naukową

Stypendium JM Rektora za wysoko punktowaną publikację naukową

 JM Rektor przyznał jednorazowe stypendium pracownikom naukowym  Collegium Medicum

reprezentującym Wydział Farmaceutyczny:

•         dr. Krzysztofowi Goryńskiemu z Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej; za wysoko punktowaną publikację naukową: „A critical review of solid-phase microextraction applied in drugs of abuse determinations and potential applications for targeted doping testing " opublikowaną w „TrAC-Trends in Analytical Chemistry", (wskaźnik Impact Factor: 7.030, punktacja MNiSW: 50). oraz 

reprezentującym Wydział Lekarski:

•         dr. Maciejowi Gagatowi z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii;

•         dr. hab. Dariuszowi Grzance z Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej;

za wysoko punktowaną publikację naukową: „Ambiguous role of SATB1 expression in malignant tumors"  opublikowaną w „Journal of Investigative Dermatology”, (wskaźnik Impact Factor: 6.448, punktacja MNiSW: 50).

publikacje dugopis i monety