Stypendium JM Rektora za wysoko punktowaną publikację naukową

Stypendium JM Rektora za wysoko punktowaną publikację naukową

 JM Rektor przyznał jednorazowe stypendium pracownikom naukowym  Collegium Medicum

reprezentującym Wydział Farmaceutyczny:

•         dr. Krzysztofowi Goryńskiemu z Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej; za wysoko punktowaną publikację naukową: „A critical review of solid-phase microextraction applied in drugs of abuse determinations and potential applications for targeted doping testing " opublikowaną w „TrAC-Trends in Analytical Chemistry", (wskaźnik Impact Factor: 7.030, punktacja MNiSW: 50). oraz 

reprezentującym Wydział Lekarski:

•         dr. Maciejowi Gagatowi z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii;

•         dr. hab. Dariuszowi Grzance z Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej;

za wysoko punktowaną publikację naukową: „Ambiguous role of SATB1 expression in malignant tumors"  opublikowaną w „Journal of Investigative Dermatology”, (wskaźnik Impact Factor: 6.448, punktacja MNiSW: 50).

publikacje dugopis i monety