Nominacja profesorska

Nominacja profesorska

prof. dr hab. Rafał Czajkowski 13 lutego 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski, kierownik Katedry Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.

Profesor Rafał Czajkowski urodził się 3 czerwca 1973 roku w Więcborku. W roku 1993 rozpoczął studia na Kierunku Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Dyplom lekarza, z wyróżnieniem za wyniki w nauce, otrzymał w roku 1999. Dwuletni lekarski staż podyplomowy odbył w Szpitalu Klinicznym im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. W latach 2001-2007 pracował w Klinice Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, kierowanej przez prof. dr. hab. Waldemara Placka, początkowo jako rezydent, następnie na stanowisku młodszego asystenta. Dyplom specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii otrzymał 19 listopada 2007 roku. W latach 2006-2012 pracował w Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy na stanowisku asystenta. Równolegle w latach 2001-2012 był zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Biologii Medycznej, kierowanej przez prof. dr. hab. Gerarda Drewę, początkowo jako asystent, następnie na stanowisku adiunkta. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. Waldemara Placka obronił 11 maja 2005 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w dniu 3 czerwca 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie medycyny - dermatologii na podstawie rozprawy pt. „Ocena możliwości i ryzyka leczenia bielactwa nabytego metodą przeszczepiania autologicznych melanocytów hodowlanych”.
Główne nurty badawcze dotyczą patogenezy i leczenia bielactwa nabytego oraz czerniaka skóry. Prof. Rafał Czajkowski przedstawiał wyniki swoich prac ma licznych konferencjach międzynarodowych oraz krajowych. Był również organizatorem i przewodniczącym komitetu naukowego trzech konferencji naukowych. Od wielu lat organizuje i przewodniczy państwowym egzaminom specjalizacyjnym w dziedzinie dermatologii i wenerologii, sprawuje opiekę zawodową nad lekarzami realizującymi staż specjalizacyjny oraz opiekę naukową nad doktorantami prowadzącymi badania w kierowanej przez niego jednostce. Za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną otrzymywał wielokrotnie nagrody i wyróżnienia, m.in. nagrody Rektora UMK, nagrody Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Amerykańskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Od wielu lat współpracuje naukowo z prof. Robertem Schwartzem (USA), prof. Takashi Hashimoto (Japonia) oraz prof. Somesh Gupta (Indie).
W dniu 01.09.2012 roku prof. Rafał Czajkowski objął stanowisko kierownika Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, a z dniem 01.10.2012 roku został powołany do pełnienia funkcji kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Prof. Rafał Czajkowski jest również redaktorem naczelnym indeksowanego czasopisma Advances in Dermatology and Allergology /Postępy dermatologii i Alergologii/. Jest autorem 267 prac naukowych o łącznej punktacji Impact Factor 111,701 oraz MNiSW 1474,000 punktów.

13.02.2019 Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie

fot. z uroczystości: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP