Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Od 1 lutego do 8 marca 2019 r. trwa rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Aby wziąć w niej udział należy złożyć komplet dokumentów w Dziale Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM, ul. Jagiellońska 13, budynek A, pokój 20 (wejście od ul. 3 Maja).

  1. Wypełniony i podpisany wniosek online w wersji wydrukowanej (samo wypełnienie wniosku online nie jest 'złożeniem wniosku')
  2. Zaświadczenie (z dziekanatu) o uzyskanej średniej ze wszystkich zakończonych etapów studiów (wraz z ocenami niedostatecznymi)
  3. Przystąpienie do egzaminu językowego / dostarczenie stosownego zaświadczenia lub certyfikatu

Szczegóły dotyczące terminów egzaminów językowych wkrótce na stronie internetowej.

Masz pytania? Zadzwoń 52 585 3337, napisz aleksandra.laskowska@cm.umk.pl lub przyjdź do naszego biura na Jagiellońskiej!

Ostateczny termin składania wniosków upływa 8 marca 2019 r. godz. 14:00