Rozbudowa systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania uczelnią

Rozbudowa systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania uczelnią

14 stycznia 2019 r. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podpisało umowę z firmą SIMPLE SA, w ramach której zostanie rozbudowany system informatyczny wspomagający proces zarządzania uczelnią – SIMPLE.ERP.

Rozbudowa użytkowanego od 1993 r. oprogramowania zostanie zrealizowana jako część projektu Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni.

W ramach tego samego projektu 22 listopada 2018 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawarł umowę ze spółką SIMPLE. S.A. na dostawę i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania uczelnią – System Integrujący Naukę, Dydaktykę, Badania i Administrację (w skrócie  SINDBAd.) 

Wdrożenie nowych elementów systemu pozwoli na ograniczenie konieczności ponownego wprowadzania tych samych danych do różnych programów informatycznych i maksymalne wykorzystanie efektów wynikających z przetwarzania danych. Proces zarządzania uczelnią zostanie usprawniony poprzez wprowadzenie elektronicznej obsługi wielu nowych procesów, zwłaszcza w zakresie zarządzania majątkiem uczelni.

 simple podpisanie umowy kanclerz kwestor

simple podpisanie umowy 2 kanclerz kwestor
Fot. Mariusz Kowalikowski