Majątek dla szpitala

Majątek dla szpitala

Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w oparciu o opinię Rady Collegium Medicum 18 grudnia 2018 r. wyraził zgodę na nieodpłatnie przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy majątku ruchomego, zakupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”.

Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego następuje pod warunkiem wyrażenia zgody przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) i wiąże się z realizacją zadań statutowych szpitala.

Przekazywany majątek o łącznej wartości 3 173 370 zł brutto obejmuje:

Transport medyczny – karetka FIAT/AMZ-KUTNO 250 SC Ducato

Transport medyczny – karetka FIAT/AMZ-KUTNO 250 SC Ducato Transport medyczny – karetka FIAT/AMZ-KUTNO 250 SC Ducato

Transport medyczny – karetka MB-AMZ KUTNO Sprinter 319

Transport medyczny – karetka MB-AMZ KUTNO Sprinter 319 Transport medyczny – karetka MB-AMZ KUTNO Sprinter 319

Transport medyczny – karetka MAN/AMZ-KUTNO SYN1E/SC TGE

Transport medyczny – karetka MAN/AMZ-KUTNO SYN1E/SC TGE Transport medyczny – karetka MAN/AMZ-KUTNO SYN1E/SC TGE

Zestaw do neuronawigacji STEALTH STATION S8

Zestaw do neuronawigacji STEALTH STATION S8 Zestaw do neuronawigacji STEALTH STATION S8

Mikrotom rotacyjny wraz z wyposażeniem HM 355 S

Mikrotom rotacyjny wraz z wyposażeniem HM 355 S Mikrotom rotacyjny wraz z wyposażeniem HM 355 S

fot. Mariusz Kowalikowski