Doktorant z amerykańskim stypendium naukowym

Doktorant z amerykańskim stypendium naukowym

Trzech doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym jeden z Wydziału Lekarskiego, znalazło się w gronie laureatów stypendiów doktoranckich przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Wśród dziesięciorga tegorocznych stypendystów znalazło się trzech przedstawicieli UMK:

  • mgr Arkadiusz Goede z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK
  • mgr Mateusz Jakubowski z Wydziału Chemii UMK
  • mgr Łukasz Nuckowski z Wydziału Chemii UMK

O wsparcie z programu naukowych stypendiów doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności mogą ubiegać się absolwenci programu stypendiów pomostowych, prowadzonego przez tę Fundację. Stypendia mają być dla nich zachętą do rozwijania wiedzy i kontynuowania studiów na poziomie doktorskim, a tym samym przyczynić się do rozwoju młodego pokolenia naukowców. Nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18 000 zł.

Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW)

Lista osób rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego w ramach Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,w roku akademickim 2018/2019