HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Stypendia ministra dla wybitnych studentów i doktorantów

Stypendia ministra dla wybitnych studentów i doktorantów

fot. A. Romański (UMK)29 studentów i 5 doktorantów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendia ministra przyznawane są studentom i doktorantom posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. W roku akademickim 2018/2019 o wsparcie ubiegało się 1325 studentów i 537 doktorantów, otrzymało je odpowiednio 656 i 82 z nich.

Wśród stypendystów z UMK najliczniej reprezentowani są studenci fizyki (5 osób), kierunku lekarskiego (4), prawa (3), grafiki (3), astronomii (2) i biotechnologii (2). Po jednym przedstawicielu mają następujące kierunki: filologia polska, kognitywistyka, historia, wojskoznawstwo, ekonomia, chemia kosmetyczna, biologia, turystyka i rekreacja, analityka medyczna oraz sztuka nowych mediów i edukacja wizualna.

Stypendia wypłacane są jednorazowo na okres roku akademickiego. Wysokość wsparcia wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów.

Studenci Collegium Medicum UMK ze stypendium ministra:

  • Damian Jaworski (kierunek lekarski)
  • Katarzyna Kmiecik (analityka medyczna)
  • Kamil Leis (kierunek lekarski)
  • Sławomir Liberski (kierunek lekarski)
  • Daria Marczak (kierunek lekarski)
    pełna lista nagrodzonych

Doktoranci Collegium Medicum UMK ze stypendiami ministra:


fot. Andrzej Romański (UMK)