Gala Kół Naukowych

Gala Kół Naukowych

Wasy Rydygiera30 listopada 2018 r. odbyła się I Uroczysta Gala Kół Naukowych oraz Targi Kół Naukowych zorganizowane przez zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Collegium Medicum UMK.

Gala rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym, który wygłosił prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica, Prorektor ds. Badań Naukowych. Następnie odbyło się uroczyste podsumowanie działalności Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2017/2018. Została przeanalizowana aktywność każdego SKN i sporządzono ranking wszystkich SKN CM UMK według kryteriów: czynne uczestnictwo członków kół w konferencjach naukowych, nagrody za prace prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, publikacje w czasopiśmie krajowym i zagranicznym, rozdział w książce, prowadzenie mini-grantu naukowego, organizacja konferencji naukowej i inne. W tym roku, po raz pierwszy, zwycięskie SKN otrzymało wyjątkową nagrodę: statuetkę „Wąsy Rydygiera”, która została odlana specjalnie na tę okoliczność. Nagroda specjalna oraz dyplomy dla najlepszych SKN były wręczane przez prof. dr. hab. n. med. Jacka Kubicę oraz prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę.

10 najlepszych Studenckich Kół Naukowych:

  1. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii (opiekun: prof. dr hab. Kornelia Kędziora- Kornatowska)
  2. SKN Fizjologii Wysiłku Fizycznego (opiekun: dr Joanna Słomka)
  3. SKN Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej (opiekun: dr Maciej Socha)
  4. SKN Optyki Okularowej „PROGRES” (opiekun: prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny)
  5. SKN Kardiologii (opiekun: prof. dr hab. Jacek Kubica)
  6. SKN Evidence - Based Medicine (opiekun: lek. Szymon Suwała)
  7. SKN Chirurgii Dziecięcej (opiekun: dr Przemysław Gałązka)
  8. SKN Neurologii (opiekun: dr hab. Grzegorz Kozera)
  9. SKN Alergologii (opiekunowie: dr Ewa Gawrońska-Ukleja, dr Natalia Ukleja-Sokołowska)
  10. SKN Ultrasonografii (opiekun: dr Janusz Tyloch)

Zbiorczy ranking Studenckiego Towarzystwa Naukowego to 44 publikacje i 136 wystąpień na konferencjach. Wszystkim Studenckim Kołom Naukowym serdecznie gratulujemy osiągnięć!

Drugą częścią spotkania były Targi Kół Naukowych, ich celem było zachęcenie studentów do rozpoczęcia i zaangażowania się w działalność naukową, każdy student miał możliwość zapoznania się z ofertą SKN oraz osobiście porozmawiać z delegatami SKN. Swoją działalność zaprezentowało ogółem 30 kół naukowych.

fot. Mariusz Kowalikowski