NCN finansuje nowe projekty

NCN finansuje nowe projekty

Sześciu naukowców Collegium Medicum UMK otrzyma finansowanie projektów badawczych w łącznej wysokości ponad 770 000 zł w ramach najnowszej odsłony konkursów Narodowego Centrum Nauki - PRELUDIUM i MINIATURA.

W 15. edycji konkursów na finansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych przyznano naukowcom niemal 400 mln zł. W konkursie PRELUDIUM o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wśród warunków konkursowych nie było limitów wiekowych, o finansowanie mógł starać się kierownik projektu będący osobą rozpoczynającą karierę naukową, niezależnie od metryki. W skład zespołu realizującego projekt w ramach PRELUDIUM mogły wejść maksymalnie 3 osoby. Badania można było rozplanować na rok, dwa lub trzy lata, zaś budżet projektu mógł wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. W piętnastej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN zostały nadesłane 1132 wnioski, spośród których 259 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln zł.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie MINIATURA była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Laureaci z Collegium Medicum UMK:

 LAUREACI KONKURSU PRELUDIUM
mgr Kinga Linowiecka   Katedra Biochemii Klinicznej   Wpływ selektywnych modulatorów receptora estrogenowego (SERM) na aktywną demetylację DNA w komórkach raka piersi 140.000 zł  
mgr Anna Łabejszo   Katedra Biochemii Klinicznej   5-Hydroksymetylouracyl jako potencjalny specyficzny biomarker komórek białaczkowych w przewlekłej białaczce limfocytowej 210.000 zł  
mgr Maciej Gawroński   Katedra Biochemii Klinicznej   Badanie udziału poszczególnych białek rodziny TET w generowaniu epigenetycznych modyfikacji w DNA. 210.000 zł  
mgr Anna Junkiert-Czarnecka Katedra i Zakład
Genetyki Klinicznej
Rola genów kodujących białka zaangażowane w sekrecję kolagenu w patogenezie hipermobilnego podtypu zespołu Ehlersa-Danlosa 112.280 zł
 LAUREACI KONKURSU MINIATURA
dr Artur Słomka Katedra
Patofizjologii
Ocena krążących mikrocząstek komórkowych o potencjale fibrnolitycznym u pacjentów z dokonanym udarem niedokrwiennym mózgu poddanych leczeniu trombolitycznemu 48.510 zł
dr Anna Helmin-Basa Katedra Immunologii Ekspresja białka STING w błonie śluzowej żołądka oraz limfocytach i monocytach krwi obwodowej u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori: korelacja z parametrami zapalenia śluzówki żołądka i dystrybucją limfocytów regulatorowych 49.962 zł