Liderzy innowacji

Liderzy innowacji

Forum Innowacji 2018Międzyuczelniany zespół naukowców, w składzie którego znajduje się nasza naukowiec dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK oraz dr inż. Dariusz Mikołajewski z Zakładu Teleinformatyki, Instytutu Mechaniki Informatyki Stosowanej, Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW w Bydgoszczy, otrzymał wyróżnienie w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2018.

Uroczysta Gala konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2018 odbyła się 9 listopada 2018 r. w ramach Regionalnego Forum Innowacji w Toruńskim Parku Technologicznym. Naukowcy otrzymali wyróżnienie za wynalazek pn. „Walce do ręki spastycznej z ograniczeniami ruchu otwarcia" w kategorii Jednostka naukowa / Zespół badawczy.

Jubileuszowa X edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw miała na celu wyłonienie oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań naukowców i przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej informacji o konkursie: liderzy.tarr.org.pl

fot. Toruński Park Technologiczny