Rekrutacja do grupy kontrolnej przedsięwzięcia badawczego

Rekrutacja do grupy kontrolnej przedsięwzięcia badawczego

PARPA program

Zespół badawczy zaprasza na rekrutację do grupy kontrolnej realizowanego przedsięwzięcia badawczego, którego celem jest wykazanie związku odczuwania głodu alkoholu i głodu przedposiłkowego z wybranymi cechami obrazu klinicznego i stanu odżywienia, wybranymi polimorfizmami genów oraz zmiennymi klinicznymi, psychologicznymi i antropomentrycznymi (stan odżywienia):

 • studentów ostatnich 2 lat studiów, z Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego
 • pracowników Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 i 2
 • pracowników Collegium Medicum UMK.

Limit osób badanych 70 mężczyzn i 30 kobiet.

Kryteria uczestnictwa:

 • brak uzależnień od substancji psychoaktywnych z wyjątkiem nikotynizmu
 • brak chorób przewlekłych metabolicznych
 • wiek 18-59 lat
 • brak infekcji wirusowych i bakteryjnych, w tym zaburzeń funkcji wątroby o tym charakterze (np. HCV, HBS)
 • zgoda na jednorazowe wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych oceniających (m.in. obecność uzależnienia od alkoholu, głód alkoholu, depresję, odżywianie, cechy osobowości i temperamentu)
 • zgoda na jednorazowe pobranie krwi żylnej do badań biochemicznych
 • zgoda na jednorazowe pobranie wymazu z błony śluzowej jamy ustnej do badań genetycznych
 • zgoda na wykonanie pomiaru składu ciała metodą impedancji urządzeniem TANITA 780–MC
 • brak znacznej nadwagi

Kierownik badań: dr n. o zdr. Damian Czarnecki (Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego)

Zgłoszenie uczestnictwa
proszę kierować na adres e-mail czarneckidamian@cm.umk.pl 

Ustalenie miejsca, terminu i przygotowania do badań nastąpi drogą elektroniczną.