Dostęp testowy do Journal of Visualized Experiments

Dostęp testowy do Journal of Visualized Experiments

jove logoJournal of Visualized Experiments (JoVE) i Biblioteka Medyczna zapraszają do skorzystania z 31-dniowego dostępu testowego do pełnej bazy www.jove.com na terenie Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 1-31 października 2018 r.

W październiku mają Państwo nieograniczony dostęp do pierwszego i jedynego (od 2006 roku) magazynu video-artykułów typu peer-review z Impact Factor (IF) w dziedzinie nauki, medycyny i inżynierii. W ramach dostępu mogą Państwo skorzystać z 9.000+ recenzowanych video-artykułów Video Journal oraz z ok. 600 wizualizacji Science Education.

Od 2006 roku JoVE wydało ponad 10.000+ publikacji, do których wizualizacje HD video zostały przygotowane w laboratoriach najlepszych instytucji badawczych (m.in. Harvard University, University of Oxford, University of Cambridge, Karolinska Institute etc.) i dostarczone online milionom naukowcom, nauczycielom oraz studentom w ponad 1.000+ instytucjach na całym świecie. JoVE znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji (poz. 7831), zdobywając 30 punktów z listy A. Video Journal to magazyn 13 sekcji mających na celu zwiększenie produktywności badań naukowych. Science Education to baza 8 sekcji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć.

Zapraszamy.