Zabieg w oparciu o model 3D

Zabieg w oparciu o model 3D

3DW Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej, Katedry Urologii Collegium Medicum UMK przeprowadzono zabieg usunięcia guza nerki z wykorzystaniem nawigacji śródoperacyjnie w oparciu o model 3D chorego narządu.

Zabieg został przeprowadzony techniką laparoskopową przez kierownika Katedry Urologii, prof. dr hab. Tomasza Drewę, FEBU. Model 3D wykonał, pod kierunkiem prof. Tomasza Topolińskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, student Maciej Gniadek.

Jest to przełomowa technologia rozwijana dzięki współpracy z Zakładem Inżynierii Biomedycznej UTP. Częściowa resekcja nerki wraz z guzem nowotoworowym wymaga precyzyjnego rozpoznania anatomii, tak aby nie uszkodzić zdrowych struktur narządu. Model 3D uzyskany na bazie obrazu tomografii komputerowej przestawia przestrzenne ułożenie naczyń krwionośnych, konfigurację układu kielichowo – miedniczkowego i głębokość naciekania guza. Możliwość śródoperacyjnej analizy tych parametrów przez urologa ułatwia skuteczne przeprowadzenie operacji i zmniejsza ryzyka powikłań. Metody komputerowej nawigacji śródoperacyjnej będą nadal rozwijane przy współpracy Katedry Urologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym.