Uroczyste otwarcie Kliniki Kardiologii

Uroczyste otwarcie Kliniki Kardiologii

Uroczyste otwarcie Kliniki Kardiologii, 21.09.2018 Uroczyste otwarcie Kliniki Kardiologii, 21.09.2018 Uroczyste otwarcie Kliniki Kardiologii, 21.09.2018

21 września 2018 r. w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy odbyła się uroczystość otwarcia nowo wyremontowanej Kliniki Kardiologii, w której udział wzięli m.in. Minister Zdrowia prof. dr hab. Łukasz Szumowski, Poseł na Sejm RP dr Tomasz Latos, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Jacek Kubica oraz kierownik II Katedry Kardiologii prof. dr hab. Grzegorz Grześk.

Uroczystość rozpoczęła się na terenie Kliniki Kardiologii przecięciem wstęgi i zwiedzaniem wyremontowanych pomieszczeń. Następnie goście zostali zaproszeni do Sali Audytoryjnej Szpitala, gdzie miały miejsce oficjalne powitania, prezentacje oraz przemówienia.

Spotkanie zakończyła konferencja prasowa z udziałem Ministra Zdrowia, w trakcie której Pan Minister podpisał również umowy na dofinansowanie ze szpitalami z Bydgoszczy, Inowrocławia oraz Żnina.

Przed wyjazdem Pan Minister zdążył jeszcze zwiedzić, będący w trakcie rozbudowy, Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej.

Warto przypomnieć, że remont Kliniki Kardiologii sfinansowany został ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Projekt pn. „Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia” realizowany w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

fot. Kamila Wiecińska